اجاره ماشین پورشه پانامرا

اجاره پورشه پانامرا

قیمت اجاره خودرو پورشه پانامرا در تهران با اطلس رنت کار

قیمت روزانه : 2,5 میلیون تومان

قیمت هفتگی : 16,1 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  60 میلیون تومان

شرکت اجاره خودرو اطلس رنت کار

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپانی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای