فولكس بي تل

اجاره فولکس بی تل

با اجاره ماشین فولکس در تهران با اطلس رنت کار می توانید مثل فیلم های قدیمی و نوستالژیک سفر کنید و ار ماشین ظریف و تحسین برانگیز لذت ببرید

قیمت  اجاره فولكس در تهران بي تل

قیمت روزانه : 700 هزار تومان

قیمت هفتگی : 4,5 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  15 میلیون تومان

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای