فولكس بي تل

اجاره فولکس بی تل

با اجاره ماشین فولکس در تهران با اطلس رنت کار می توانید مثل فیلم های قدیمی و نوستالژیک سفر کنید و ار ماشین ظریف و تحسین برانگیز لذت ببرید

قیمت  اجاره فولكس در تهران بي تل

قیمت روزانه : ۶ میلیون تومان

قیمت هفتگی : ۴۰ میلیون تومان

قیمت ماهانه :  ۱۵۰ میلیون تومان

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای