• اجاره جیلی صندوقدار

قیمت اجاره جیلی صندوقدار

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 215 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 210 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 200 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 195 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 180 هزار تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و رنت ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت کرایه اتومبیل اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای