• اجاره جیلی شاسی بلند

قیمت اجاره جیلی شاسی بلند

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 225 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 220 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 215 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 210 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 190 هزار تومان

ماشین های اجاره ای شاسی بلند

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپانی می توانید در جهت استفاده از خودرو های شاسی بلند، لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

محبوبتری شاسی بلند ها را از اطلس رنت کار بخواهید.

شرکت اجاره ماشین اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای