اجاره بنز s350

اجاره بنز s350

قیمت های اجاره S350 بدون راننده:

قیمت روزانه : 1,2 میلیون تومان

قیمت هفتگی : 8 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  22 میلیون تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

ارزان ترین اجاره ماشین تهران

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای