اجاره بنز e250

اجاره بنز

قیمت های اجاره بنز E250 بدون راننده

قیمت روزانه : 12 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  280 میلیون تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین در تهران و کرج بصورت با راننده و بدون راننده می باشد. از خدمات این کمپانی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت اجاره خودرو بدون راننده

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای