مدارک مورد نیاز

بدون راننده برای ایرانیان مقیم ایران

1. ارائه اسناد مالکیت یا جواز کسب معتبر
2. ارائه چک ضمانت و معتبر به میزان ارزش روز خودرو
3. پرداخت مبلغ کل اجاره خودرو در زمان تحویل خودرو

بدون راننده برای افراد غیر ایرانی یا ایرانیان خارج از کشور

1. ارائه گذرنامه معتبر
2. پرداخت مبلغ کل اجاره خودرو در زمان تحویل خودرو

محدوده جغرافیایی استفاده از خودرو

اجاره کننده خودرو بر اساس توافق مندرج در قرارداد می تواند در محدوده مشخص شده در قرارداد از خودروی مورد نظر استفاده نماید لیکن اجاره خودرو بودن راننده فعلاً محدود به داخل کشور بوده و اجاره کننده متعهد است خودرو را در زمان مقرر در محل مورد توافق مسترد نماید.

استفاده از جابه جایی های تشریفاتی

برای ثبت سفارش ابتدا خودرو مورد نظر خود را از لیست قیمت انتخاب کرده و توسط تماس تلفنی زمان رزرو خود را اعلام می دارید. سپس کارشناسان ما مراتب را پیگیری نموده و در صورت آزاد بودن خودرو در زمان مقرر, فاکتوری برای شما جهت پرداخت ارسال خواهند نمود. جهت تماس و رزرو می توانید با شماره تلفن 09123896477 تماس حاصل نمایید.

محاسبه مسافت برای جابه جایی های تشریفاتی

هزینه تعرفه شده در پرتال که برای هر خودرو به صورت مجزا محاسبه شده است برای حرکت از هر نقطه ای در محدوده کلان شهر تهران به محل جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و یا بلعکس معتبر بوده و استفاده کننده به جز هزینه تعرفه شده هیچ مبلغی را نخواهد پرداخت.

تغییر نوع خودرو برای جابه جایی های تشریفاتی

هزینه تعرفه شده در پرتال که برای هر خودرو به صورت مجزا محاسبه شده است برای حرکت از هر نقطه ای در محدوده کلان شهر تهران به محل جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و یا بلعکس معتبر بوده و استفاده کننده به جز هزینه تعرفه شده هیچ مبلغی را نخواهد پرداخت.

اطلس رنت کار موسسه ی اجاره ماشین در تهران و البرز