اجاره ماشین هیوندا جنسیس

هیوندای جنسیس

قیمت اجاره جنسیس در تهران با کرایه ماشین اطلس

قیمت روزانه : 450 هزار تومان

قیمت هفتگی : 2,8 میلیون تومان

قیمت ماهانه :  11 میلیون تومان

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای