• اجاره MJ5 TURBO

قیمت اجاره MG5 TURBO

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 230 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 220 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 210 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 205 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 190 هزار تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره خودرو بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت اجاره ماشین اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای