اجاره پورشه 911

اجاره پورشه 911

قیمت های اجاره پورشه 911

قیمت روزانه : ۷ میلیون تومان

قیمت هفتگی : ۴۵ میلیون تومان

قیمت ماهانه : ۱۸۰ میلیون تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

اجاره ماشین بدون راننده

اجاره خودرو اطلس کرایه انواع اتومبیل های لوکس بدون راننده با منعطف ترین شرایط