اجاره هیوندای توسان

هیوندای توسان

قیمت اجاره هیوندای توسان

قیمت اجاره روزانه: 500 هزار تومان

قیمت اجاره هفتگی: 3,2 میلیون تومان

قیمت اجاره ماهانه: 12 میلیون تومان

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای