• اجاره جیلی هاچ یک

قیمت اجاره جیلی هاچ بک

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 215 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 200 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 195 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 190 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 175 هزار تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره ماشین بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت اجاره خودرو اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای