• اجاره ام وی ام

قیمت اجاره ام وی ام 315

اجاره این خودرو تنها به صورت بدون راننده انجام می شود و قیمت های اجاره ی آن بصورت زیر است.

قیمت روزانه 1 تا 3 روز : 125 هزار تومان

قیمت روزانه 4 تا 7 روز : 120 هزار تومان

قیمت روزانه 8 تا 14 روز : 115 هزار تومان

قیمت روزانه 15 تا 25 روز : 110 هزار تومان

قیمت روزانه برای اجاره ماهیانه : 100 هزار تومان

اطلس رنت کار ، ارائه کننده خدمات رنت و اجاره اتومبیل بصورت با راننده و بدون راننده در تهران و کرج می باشد. از خدمات این کمپتنی می توانید در جهت استفاده از خودرو های لوکس و تشریفاتی برای میهمانان ویژه ی خود، خوردو های مدرن و اسپرت برای سواری داخل شهر و انواع خودرو های دیگر برای مصارف برون شهری بهره ببرید.

بهترین قیمت ها لوکس ترین خودرو ها را از اجاره ماشین اطلس بخواهید.

شرکت اجاره ماشین اطلس

پیشرو در ارائه خودرو های لوکس و نیمه لوکس اجاره ای